Financieel

Zorgkosten en woon- en servicekosten zijn bij Amado Zorg gescheiden.

Zorgkosten

De kosten voor intensieve dementiezorg worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en wordt verrekend middels een persoonsgebonden budget (PGB). Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is er een geldige indicatie nodig van het CIZ (aan te vragen bij Centrum Indicatiestelling Zorg). Als indicatie is minimaal een ZZP 5 vereist.

Huur- en servicekosten

De kosten voor de huur van een appartement en de servicekosten zijn voor eigen rekening. De hoogte van de huur kan binnen de locaties verschillen en is afhankelijk van onder andere de grootte en de ligging van het appartement.

In het maandelijkse huurbedrag zijn de volgende diensten opgenomen: 24-uurszorg, de woonkosten, de dagelijkse maaltijden, alle dranken, extra versnaperingen, de inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering, energie-, tv- en telefoonkosten, de verzorging van de was, de schoonmaak van het appartement, gebruik van de familieruimte, de huiskapper, deelname aan activiteiten en kleine uitstapjes.

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage

Conform de wet en regelgeving is iedere zorgafnemer een door het CAK vastgestelde eigen bijdrage verschuldigd, in dit geval voor de geleverde zorg vanuit de WLZ. Via de website van het CAK kan berekend worden wat de hoogte van de eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage zal zijn.

Advies op maat

Amado Zorg helpt graag bij het in kaart brengen van de kosten en vergoedingen. Ook werken we samen met specialisten die een berekening op maat kunnen maken. Neem gerust contact op met Marga Oosterwijk voor een vrijblijvende kennismaking en informatie over de financiële kant van kleinschalig wonen met zorg bij Amado Zorg.

Marga Oosterwijk
Telefoon: 0527 – 25 84 17

Op de volgende websites vindt u meer informatie over de werkwijze en vergoedingen:

Eigen bijdrage: www.hetcak.nl
PGB: www.pgb.nl
Indicatie: www.ciz.nl