Wat kost wonen bij Amado Zorg?

Bij Amado Zorg zijn de kosten voor het wonen en de zorg gescheiden.

Kosten voor het wonen

De kosten voor de huur van een appartement en de servicekosten zijn voor eigen rekening. U betaalt hiervoor een vast bedrag per maand, een all-in tarief. De hoogte van de huur kan binnen de locaties verschillen en is afhankelijk van onder andere de grootte en de ligging van het appartement. U kunt hiervoor het beste even contact met ons opnemen.

Kosten voor zorg

De kosten voor intensieve dementiezorg worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), hiervoor heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Indien u woont bij Amado Zorg betaalt het zorgkantoor de kosten voor de geleverde zorg direct aan Amado Zorg. De zorgverlening is op basis van een Volledig Pakket Thuis(VPT) en komt voort uit de gestelde indicatie.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is er een geldige indicatie nodig van het CIZ (aan te vragen bij Centrum Indicatiestelling Zorg).

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage

In Nederland betaalt iedere zorgafnemer een door het CAK vastgestelde eigen bijdrage, in dit geval voor de geleverde zorg vanuit de WLZ. Voor het wonen bij Amado Zorg betaalt u aan het CAK een lage eigen bijdrage, dit in tegenstelling tot veel reguliere instellingen waar u de hoge eigen bijdrage betaalt. Via de website van het CAK kan berekend worden wat de hoogte van de eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage zal zijn. U vindt hier een handige rekenhulp.

Advies op maat

Amado Zorg helpt graag bij het in kaart brengen van de kosten en vergoedingen. Ook werken wij samen met specialisten die een berekening op maat kunnen maken. Neem gerust contact op met Marga Oosterwijk voor een vrijblijvende kennismaking en informatie over de financiële kant van kleinschalig wonen met zorg bij Amado Zorg.

Marga Oosterwijk
Telefoon: 0527 – 25 84 17

Op de volgende websites vind u meer informatie over de werkwijze en vergoedingen:

Eigen bijdrage: www.hetcak.nl
Indicatie: www.ciz.nl