Cliëntenraad

De cliëntenraad van Amado Zorg sluit aan bij het toenemende belang van inspraak van cliënten in de kwaliteit van zorg die wij onze cliënten willen bieden.

Belangenbehartiging

De cliëntenraad heeft als taak om de gemeenschappelijke belangen van onze bewoners te behartigen en om Amado Zorg hierover te informeren. Vanuit iedere Amado Zorg-locatie is vanuit de bewoners een vertegenwoordiging aangesteld. De cliëntenraad vergadert onder leiding van de aangestelde voorzitter. Een agenda met onderwerpen waaraan de voorzitter of de andere leden prioriteit willen geven vormt de leidraad voor de vergadering. Periodiek vindt er overleg plaats met de directie van Amado Zorg.

Contact

Wilt u contact op te nemen met de Cliëntenraad?

Neem dan contact op met één van onderstaande personen:

Wyke Klumpje via 06-53866974

Marja van Dijk via 06-42404130

Liesbeth Winters via 06-12662280