Cliëntenraad

De cliëntenraden van Amado Zorg sluiten aan bij het toenemende belang van inspraak van cliënten in de kwaliteit van zorg die wij onze cliënten willen bieden in onze woonhuizen.

Belangenbehartiging

De cliëntenraad heeft als taak om de gemeenschappelijke belangen van onze bewoners te behartigen en om de directie van Amado Zorg hierover te informeren. Vanuit iedere Amado Zorg-locatie is een cliëntenraad aangesteld. De cliëntenraad vergadert onder leiding van de aangestelde voorzitter. Een agenda met onderwerpen waaraan de voorzitter of de andere leden prioriteit willen geven vormt de leidraad voor de vergadering. Periodiek vindt er overleg plaats met de directie van Amado Zorg.

Voor de cliëntenraden is de ‘Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstelling’ het uitgangspunt.

Hoeve Marant:

Lione Kolsteren

Alice Laroi

Roeli van Dijk

Mailadres: cr.hoevemarant@amadozorg.nl

 

Het Wilgenhuis:

Helma Lodders

Pieter de Vries

Janny Rademaker

Dianne Hafkamp

Mailadres: cr.hetwilgenhuis@amadozorg.nl