Familieparticipatie

Het is belangrijk dat partner en familie een actieve rol blijven spelen in het leven van de bewoner. Zij kennen hun naaste immers als geen ander en dat geeft een vertrouwd gevoel. Actieve participatie van de familie zorgt ervoor dat Amado Zorg de kwaliteit van zorg en welzijn naar een hoger plan kan tillen.

EAV’er (eerstaanspreekbaarverzorgende)

Iedere bewoner heeft een EAV-er. Hij of zij is aanwezig tijdens de intake en bij de zorgleefplangesprekken. De EAV-er is voor de familie het eerste aanspreekpunt.

Inbreng familie

Als familie krijg u te maken met een nieuwe situatie. U hoeft niet meer te zorgen of aanwezig te zijn tijdens calamiteiten. Het bezoek aan uw naaste staat nu hopelijk meer in het teken van gezellig samenzijn. Samen met de bewoner en familie bespreken we de gewenste betrokkenheid en leggen dit vast in het zorgleefplan.

Ondersteuning

Het ziektebeeld van onze bewoners laat vaak een teruggang zien van begrip en mogelijkheden. Het proces van afscheid nemen komt soms eerder dan verwacht. Uw naaste is er nog wel, maar contact maken wordt steeds moeilijker. We begrijpen wat dit voor partner en familieleden betekent en ondersteunen daar waar mogelijk. In de laatste levensfase overleggen we met de familie en de huisarts over palliatieve zorg, zodat we de laatste levensfase op een waardige en menselijke wijze kunnen afsluiten.

Juist geïnformeerd

Als contactpersoon heeft u altijd de mogelijkheid om te lezen hoe het met uw familielid gaat. Via Caren Zorgt kunt u altijd en overal de rapportage inzien en leest u hoe wij de zorg verlenen.