Over ons

Onze missie en visie

Wij willen ouderen met (voornamelijk) dementie een veilige en geborgen woon- en zorgplek bieden die de kwaliteit van hun dagelijks leven verrijkt. De ‘eigen regie’ van de bewoner staat hierbij centraal. Wij doen dit onder meer door het creëren van een huiselijke sfeer, het werken met gemotiveerde en geschoolde medewerkers en het leveren van zorg die is afgestemd op de behoeften en de wensen van de bewoner (zorg op maat). Respectvol omgaan met de bewoners en onszelf proberen te verplaatsen in zijn of haar gevoelens, dat is waar wij voor staan.

Bewoner staat centraal

We benaderen de bewoner als een uniek persoon. De zorg is afgestemd op de belevingswereld van de bewoner en volgt zijn of haar ritme. Het terugdringen en beperken van psychofarmaca is een belangrijk uitgangspunt.

Fijn wonen

De bewoner is thuis in een locatie van Amado Zorg. Sleutelwoorden zijn: veiligheid, geborgenheid en huiselijkheid. De zorg is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de individuele bewoner en is vraaggericht. Niet de bewoner, maar Amado Zorg past zich aan. Gastvrijheid tegenover de familie vinden wij vanzelfsprekend.

Ja, tenzij

Bij vragen van bewoners, familieleden of een organisatie kijken we naar wat er wél kan, in plaats van wat er niet kan. We zoeken flexibel en creatief naar oplossingen. Er wordt alleen ‘nee’ verkocht als het écht niet anders kan.

‘Use it or lose it’

We stimuleren de bewoners om actief te blijven: wanneer de bewoner zelf nog dingen kan, nemen we dit niet van hem of haar over. We stimuleren bewoners om zo veel mogelijk zelf te doen, mits dit verantwoord is.

Eigen verantwoordelijkheid

Onze verzorgenden zijn bevoegd om initiatieven te nemen, voorstellen te doen en keuzes te maken wat betreft de zorg voor de bewoners. Dit gebeurt meestal in overleg met de zorgcoördinator. Al werkend leren we.

Amado Zorg als organisatie

Amado Zorg heeft als missie om ouderen met geheugenproblemen een liefdevol ’thuis’ te bieden. Dit doen wij, als familiebedrijf, met oog voor detail. Samen met onze collega’s inventariseren wij de behoefte van elk individu en passen vervolgens ons zorgaanbod daar op aan.

”De laatste jaren zijn wij ons bewust geworden van het belang van de taak die wij met elkaar hebben: het leveren van goede zorg aan een kwetsbaar medemens, op een veilige en verantwoorde wijze.

Onze bewoners verdienen respect en het gevoel dat zij in onze woonhuizen thuis en veilig zijn. Wij hopen dat wij, in het vaak complexe ziekteproces, een waardevolle ondersteuning kunnen bieden aan zowel bewoners als hun familie.”

Marga Oosterwijk, directeur