Zorgleefplan

We bespreken uitgebreid de zorgbehoefte en specifieke wensen van iedere bewoner, zodat we hier zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven. Om persoonsgerichte zorg kunnen verlenen is het belangrijk om te weten hoe iemand zijn verleden eruit heeft gezien en wat iemand prettig en minder prettig vindt. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgleefplan dat samen met de EAV’er, een vaste contactpersoon bij Amado Zorg, wordt ingevuld en bijgehouden.

Eens per half jaar evalueren wij met elkaar of het zorgleefplan nog voldoet en waar nodig passen wij dit aan. Zo blijft onze zorg altijd persoonsgericht, persoonlijk en afgestemd op de individu.

Het zorgleefplan wordt in onze huizen opgesteld en beschreven in een Elektronisch Cliënten Dossier(ECD). Dit ECD is voor de familie van de bewoner inzichtelijk. Zo kan de familie ten alle tijden het zorgleefplan inzien en meelezen met de dagelijkse rapportage.