Zorgleefplan

We bespreken uitgebreid de zorgbehoefte en specifieke wensen van iedere bewoner, zodat we hier zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgleefplan dat samen met de EAV’er, een vaste contactpersoon bij Amado Zorg, wordt ingevuld en bijgehouden.