Klachtenregelement

Amado Zorg doet haar uiterste best om bewoners, familie en medewerkers van de organisatie zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat u op- of aanmerkingen of een klacht heeft over de geleverde zorg of dienstverlening, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie.

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost door de directie, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon.  Zij gaat vertrouwelijk om met uw op- of aanmerkingen en heeft een geheimhoudingsplicht.

U kunt onze klachtenfunctionaris bereiken via:
klachtenfunctionaris@riantverzorgdwonen.nl

Klink op onderstaande link om het klachtenreglement te openen:

Klachtenreglement Amado Zorg

Klachtenfunctionaris-en-vertrouwenspersoon Amado Zorg