Missie en visie

Onze missie en visie

Wij willen recht doen aan het welbevinden van ouderen met voornamelijk dementie, door hen een veilige en geborgen woon- en zorgplek te bieden die een verrijking is voor de kwaliteit van hun dagelijks leven. De ‘eigen regie’ van de bewoner staat hierbij centraal. Een liefdevol thuis voor mensen met geheugenproblemen, dat is waar wij voor staan.

Bewoner staat centraal

We benaderen de bewoner als een uniek persoon. Er wordt belevingsgericht gewerkt; de zorg is afgestemd op de individuele belevingswereld van de bewoner en volgt zijn of haar ritme. Het terugdringen en beperken van psychofarmaca is een belangrijk uitgangspunt.

Fijn wonen

De bewoner is thuis in onze huizen. Sleutelwoorden zijn veiligheid, geborgenheid en huiselijkheid. Vanuit deze gedachte moet niet de bewoner zich aanpassen aan de situatie in onze huizen, maar moeten wij ons aanpassen aan de bewoner. De zorg sluit aan op de behoeften en mogelijkheden van de individuele bewoner en is vraaggericht. Gastvrijheid tegenover de familie vinden wij vanzelfsprekend.

Ja, tenzij

Bij vragen van bewoners en familieleden of vanuit de organisatie kijken we naar wat er wél kan, in plaats van wat er niet kan. We zoeken flexibel en creatief naar oplossingen, er wordt alleen ‘nee’ verkocht als het écht niet anders kan.

‘Use it or lose it’

We stimuleren de bewoners om actief te blijven door ‘met de handen op de rug’ te werken; wanneer de bewoner zelf nog dingen kan, nemen we dit niet van hem of haar over. We stimuleren bewoners om zo veel mogelijk zelf te doen,  mits dit op een verantwoorde wijze kan gebeuren.

Eigen verantwoordelijkheid en werken = leren

Onze verzorgenden hebben de bevoegdheid om initiatieven te nemen, voorstellen te doen en keuzes te maken in de zorg voor de bewoners, meestal in overleg met de zorgcoördinator van het team. Al werkend leren we, ook door onze bewoners.

Planetree

Binnen het Planetree-concept staat mensgerichte zorg centraal. De  mens staat voorop, wat wil zeggen dat wij persoonlijke aandacht geven aan fysieke, emotionele, geestelijke en sociale behoeften van onze bewoners. Familie, vrienden en dierbaren zijn belangrijk voor de kwaliteit van leven van onze bewoners. Aandacht voor de fysieke omgeving maakt onderdeel uit van het zorgconcept.

Participatie

Onze medewerkers zijn gericht op optimale participatie van de bewoners tijdens het dagelijkse leven. Bewoners kunnen bijvoorbeeld helpen bij: het koken van de dagelijkse maaltijden, dierverzorging, het doen van de was en het opruimen van het eigen appartement.

Zorgvisie

In onze visie wordt de zorg afgestemd op de behoeften en de capaciteiten van de bewoner. Hierbij staat het zo veel mogelijk behouden van eigen regie centraal.

Wij doen dit onder meer. door het creëren van een huiselijke sfeer, het werken met gemotiveerde en geschoolde medewerkers en het leveren van zorg die is afgestemd op de behoeften en de wensen van de bewoner (zorg op maat).

De fysieke, psychische en maatschappelijke onderdelen vormen samen de basis van de zorgverlening, met als belangrijk kenmerk dat de mogelijkheden en behoeften aansluiten bij de op dat moment geldende situatie. Respectvol omgaan met de bewoners en onszelf proberen te verplaatsen in zijn of haar gevoelens, dat is waar wij voor staan.