Vriendenstichting

Stichting vrienden Hoeve Marant

Stichting Vrienden Hoeve Marant

“De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun en het inbrengen van ijver en vlijt van bestuursleden, donateurs en andere betrokkenen ten behoeve van de bewoners van de woonzorgvoorziening Hoeve Marant te Kraggenburg, Gemeente Noordoostpolder en voorts al hetgeen dat met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Deelname

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • subsidies en donaties
  • schenkingen, erfstellingen en legaten
  • alle andere verkrijgingen en baten, zowel geldmiddelen als roerende zaken in natura.

We danken notariskantoor Prummel te Emmeloord voor hun belangeloze inzet tijdens de oprichting van deze stichting.

Wilt u iets doneren t.b.v. de stichting Vrienden Hoeve Marant dan kunt u contact opnemen met de heer Jan Hoek.

Jan Hoek
Hoefijzer 10
8307 EB Ens

T. 06-30154350